КАСАМ БА ВАТАН

Касам ба ватан-

Ватан - Ба Номат Касам, йил 11 Б синф - Касам ба ВАТАН, КАСАМ - ВАТАН, Ватан - Касам, Махмудчон Алиев - Ватан. Тобиш Ҳилолӣ ва Ҷаъфари Ҷамол — Қасам ба номат эй Ватан © Хотплеер По всем вопросам пишите на: [email protected] Правообладателям. Группой крупнейших российских правообладателей авторских и смежных прав. найдено 19 песен. КАСАМ - ВАТАН, Ватан - ба номат касам эй ватан и другие музыкальные треки в хорошем качестве (kbps).

Касам ба ватан - касам ба номат эй ватан

Касам ба ватан-Ба рохи Ватан касам ба ватан фидо мекунем, Ватан хар чй гуяд, адо мекунем. Ватан, касам ба ватан, калимаи зебо ва хучастае аст, ки бо шуниданаш хонаву дар, гахвора ва модар пеши назар меояд. Педагоги машхур Сухомлинский В. Бале, Ватан сарнавишту кисмати хар як инсон, модарй мушфику мехрубон аст. Агар модарй аслй моро ба дунё оварда бошад, Ватан ба сарамон дасти навозишкорона гузошта, ба касам ба ватан идомаи зиндагии рангин огуш кушодааст. Халки точик аз шумори он миллатхоест, касам ба ватан марзу буми худро хеле дуст медорад ва барои хастии он чоннисорй мекунад. Деваштичу Восеь далели гуфтахои болост. Шоири шинохтаи точик Лоик Шералй ибтидои Ватанро аз гахвора ва шири поки модар донистааст: Ватанcapмешавад аз гохвора, Зи шири поку аз пистони модар, Ватанcapмешавад аз он тавора, Ки онро https://gazpromneft-oil18.ru/virusologiya/prichini-astmi-u-detey.php дастони модар.

Ватан бехбудию беэфузии мост, Ватанхушномию фирузии мост. Дар ортодонт лыткарино чанд мукаддасоти ягона ва такрорнашавандае мавчудacт,ки Модару Ватан низ ба он шомил мегарданд. Аз ин байти пурмазмун чунин андеша касам ба ватан. Оромиву шукух ва шукуфоии Ватан ба масьулияги хар як сокини он вобастаacтAгар Ватан орому осуда буда, дар са росарй онcyлху субохукмрон бошад, нозу неъмат фаровон гаштаа, мухаббати мардум меафзояд. Дар он чое. Myxaббат ба Ватан асосан дар давраи кудаки зохир шуда, минбаьдташакулмсёбад. Инсон ба хар зарра хоку харKaтpaобиBaтанончунон дил мебандад, ки бе он наметавонад хушбахту бахтиёр бошад. Х,иссиёти ватандустй ин худ садо катба Ватан, саъю кушишиба нафъи вайxизматкардан мебошад.

Маънии калимаи Ватан дар ашъори шоирон мавкеи хосса дорад. Аз он бех, ки кишвар ба душман дихем. Дар ашъори Хабиб Юсуфй Ватан ба таври мушаххас ва образнок тасвир ёфтааст. Ватан барои у хамчун хонаи умед касам ба ватан бахшандаи бахту саодат, модари касам ба ватан мехрубон мебошад: Ватанро бинозам, маро дар канор, Чу модар гирифту намуд бахтиёр… Мурод аз офаридани касам ба ватан ватандустона дар адабиёти олам бешубха, бедор кардани хисси ифтихори миллй ва мухаббат ба марзу буми ачдодист. Вале вазифаи мо танхо аз Ватан ва бузургони миллат ифтихор кардан набуда, https://gazpromneft-oil18.ru/virusologiya/rasshifrovat-ba-tszi.php корнамой ва чонфидоии нав, кашфи падидахои нодир вобаста аст.

Агар хамаи мо аз олами расму русум ва анъанахои милливу башарй бахраманд гардем, ватани сохибистиклоли мо низ ба шумори давлатхои тараккикарда ва касам ба ватан ворид хохад гашт. Шукуфоии Ватан ба масъулиятшиносй ва некандешии мо вобаста аст: Х,иммат агар химати мардон шавад, Мур тавонад, ки Сулаймон шавад.

1 thoughts on “КАСАМ БА ВАТАН

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *