БА ХИЗМАТИ

Ба хизмати-

Дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба. хизмати пулакӣ платные услуги. хизмати ҳарбӣ военная служба. .serp-item__passage{color:#} оказывать уважение гостям. хизмати касеро ба ҷой овардан а)оказывать услугу кому-л. б) выполнять чьёл. поручение. ба ҷойи нағз (бад) афтодан а). Комиссар писарашро ба хизмати харби гусел кард.

Ба хизмати - Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати дипломатӣ

Ба хизмати-Дар асоси талаботи Конститутсияи Сарконуни Чумхурии Точикистон,дигар конунхои чори дар Точикистон Куввахои Мусаллах амал менамоянд,ки фаъолияти онхо бо конунгузории харби ба танзим дароварда шудааст. Дар Точикистони муосир назарияи хукуки харби ва конунгузории харби нав ташаккул ёфта истодааст. Бинобар хамин холо мафхуми хукуки харби аз чониби мухаккикони хамин соха муайян нагардиааст. Бо максади таълими,дар асоси тахлили https://gazpromneft-oil18.ru/immunologiya/rekomendatsii-posle-udaleniya-polipa-endometriya-v-matke.php доир ба мавзуи мазкур дар хоричи кишвар,пеш аз хама Россия мафхуми хукуки харбиро чунин баён намудан мумкин аст: Хукуки ба хизмати мачмуи меъёрхое мебошанд,ки муносибатхои чамъиятиро дар сохаи вобаста ба хизмати харби ба ба хизмати медарорад.

Мафхуми ба хизмати нажмите для деталей дар се чанба барраси намудан мумкин аст:1 хамчун сохаи хукук,ки муносибатхои муайяни чамъиятиро ба танзим медарорад;2 хамчун илм сохаи хукукшиноси ;хамчун фанни таълими дар мактабхои Олие,ки чори аст. Онхо байни худ алокамандии зич доранд,декин хар кадоме маънои мустакилро доро аст. Хукуки харби хамчун сохаи хукукба сифати замина барои сохаи илми хукук ба хизмати фанни таъдими баромад мекунад. Сохахои хукук аз хамдигар пеш ба хизмати хама бо предмети ба танзим дарории худ фарк мекунанд,яъне ба хизмати муносибатхои чамъиятие,ки меъёрхои хамин сохаи хукук амал мекунад.

Предмети ба хизмати хукуки харби муносибатхои чамъиятие,ки дар сохаи вобаста ба фаъолияти харбии давлат ба вучуд меоянд,ба хисоб меравад. Дар дохили предмети мазкур якчанд гуруххои нисбатан якхелаи муносибатхои чамъияти,ки дар ба хизмати гуногуни фаъолияти харбии давлат ба вучуд меоянд чудо мешаванд. Ба гурухи якум муносибатхои чамъиятие,ки ба хизмати сохаи таъмини мудофиаи давлат ва амнияти давлат тавассути методхои харби,бо ин максад тайёри ва истифодаи элементхои ба хизмати харбии давлат;сохтмони харби;идоранамоии ташкилоти харбии давлат ва таъмини хаматарафаи он мансубият доранд. Ба https://gazpromneft-oil18.ru/immunologiya/astigmatizm-pri-chtenii.php дуюм муносибатхои вобаста ба ичрои ухдадории харби,дохил шудан ба хизмати харби,гузаштани хизмати харби,хамчунин вазъи хукукии статуси хихматчии харби дохил мешаванд.

Ба гурухи сеюм муносибатхое,ки вобаста ба таъмини интизоми харби,конуният ва тартиботи хукуки,фаъолияти макомоти ба хизмати харби голубой понос доранд. Ба гурухи чорум муносибатхое дохил мешаванд,ки тавассути меъёрхои хукуки астигматизм при чтении вобаста ба масъалахои хамкории харба,хамчунин чавобгари барои вайрон нажмите для деталей меъёрхои хукуки байналхалкии гуманитари танзим мегарданд. Муносибатхои ба хизмати мафхуми «муносибатхои харбиро» дар бар мегирад,ки асосан дар фаъолияти хокимияти ичроия инъикос мегардад.

Хукуки харби ба сохаи хукуки комплекси дохил мешавад. Меъёрхои хукуки харби нисбат ба дигар сохахои хукук бо катъияти баланд ва чавобгарии хукукии сахттари хизматчиёни харби фарк мекунад. Хамчун сохаи хукук дар Россия рисолахои илми вобаста нажмите чтобы прочитать больше хизмати харби ба хизмати дар доираи хукукхои сохави химоя меобгаришаванд ва хам дар доираи ихтисоси илмии «Хукуки харби. Проблемахои харбии хукуки оценка бронхиальной «Военная право. Хукуки харби хамчун ба хизмати илм мачмуи ба хизмати доир ба чараёнхои хукуки ва зухуротхо вобаста ба он,ки дар самтхои гуногуни фаъолияти харбии давлат ба вучуд меояд мебошад ва онхоро тадкик менамояд.

Хукуки харби хамчун фанни ба хизмати дар баъзе аз муассисахои таълимии тахсилоти оли омухта мешавад. Конунгузории харби ин системаи конунхои конститутсиони,дигар конунхои чори,санадхои меъёри-хукукии сохави,шартномахои байналмиллали вобаста ба таъмини мудофиаи давлат ва хизмати харби мебошад.

0 thoughts on “БА ХИЗМАТИ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *